Mitä on sosiaalipsykologia?


ryhmät, roolit, tunteet sosiaalisessa kanssakäymisessä
(tunteet ovat olleet viime vuosina paljon esillä mm. Goleman (johon psykologian piirissä suhtaututaan hieman ristiriitaisesti, mutta ottanut teoksillaan tärkeitä asioita esille, ks. tunneälystä Power Point esityksenä tehty opiskelijatyö)
ennakkoluulot, rasismi, sorto
vieraiden kulttuurien kohtaaminen ja ymmärtäminen
toisten ymmärtämys
suhteet, kaikennäköiset suhteet
arvot ja asenteet ja niiden vaikutukset ihmisen toimintaan
konfliktit, ristiriitatilanteet
vihamielinen käyttäytyminen (aggressiot)
johtaminen (esimerkiksi armeija, työelämä)
yhteistyö, tavoitteellinen ryhmä, miten päästään päämäärään