2. Lähtökohtia sosiaalipsykologian opiskeluun


Aineisto Power Point -tiedostona

Pohdimme sosiaalipsykologian luonnetta ja merkitystä eri yhteyksissä

Missä arvelet olevan hyötyä sosiaalipsykologian tiedoista? Lue oppikirjasi sisällysluettelo ja selaile oppikirjaasi. Kirjoita vastaussivulle