Ihmisestä tulee ihminen vain ihmisten kanssa


Ihmiselle ominaisia sosiaalisen kanssakäymisen muotoja:
  • puhe
  • eleet
  • ilmeet (perustunteisiin liittyvät biologisesti säädeltyjä, kaikkialla samoja esim. inho, suru, pelko, ilo > näiden säätely opittua ja liittyy kulttuurisiin käytänteisiin)
  • katse, hymy ja muu nonverbaali (sanaton) viestintä
  • kirjoittaminen ja muu viestintä
  • pukeutuminen
  • rakennuksissa asuminen
  • ruokailuun kuuluvat tavat
  • käytöstavat ja normit

Vertaa ihmisen sosiaalista toimintaa ja laumaeläinten käyttäytymistä. Ihmistäkin nimitetään laumaeläimeksi.

Ihmissuhteiden tunnepuoleen liittyvä PowerPoint-esitys